Thời gian nhận và trả bảo hành:

Nhận sửa miễn phí các dụng cụ sextoy do cửa hàng bán. Thời gian nhận từ 13h – 23h trong ngày.