Sản phẩm cá nhân cho tất cả hàng hóa của shop khi quý khách mua hàng, cần giao hàng shop đều bảo mật thông tin, che tên sản phẩm, không để tên sản phẩm hoặc ghi tên sản phẩm theo yêu cầu.

Hàng hóa khi giao sẽ được bao bọc kỹ trước khi giao, vì vậy cam kết gói hàng không ai biết đó là sản phẩm gì, trừ khi quý khách khui xem hàng.